Úvod

Mýty a fakta kolem pronájmu IT pracovníků

Proč se bojíte vyzkoušet alternativní metody náboru?

Když pracovníka najímám sám, vyberu si přesně, koho chci.
Naše agentura Vás o tuto možnost nepřipraví a navíc Vám ulehčí proces náboru.

Máme k dispozici rozsáhlé zdroje pracovníků, ke kterým se běžné HR oddělení nedostane. Na základě Vašich specifických požadavků pro Vás připravíme nabídku vhodných IT specialistů, ze kterých si sami vyberete konkrétního kandidáta.

S pracovníky domluvíme pohovor. Můžete si je také sami otestovat a posoudit úroveň jejich schopností.

Ušetřím, protože neplatím za provize agentuře.
Opak je pravdou.

Při pronájmu IT pracovníků ušetříte za náklady spojené s náborem, HR managementem a marketingem, s nákupem techniky a se školením zaměstnanců. Navíc platíte pouze za reálně odpracované Man-day, nemusíte tedy řešit nemocenské nebo dovolené. Naše provize je již součástí předem stanovené platby za Man-day. Tato sazba je navíc u zahraničních pracovníků východní provenience nižší než u pracovníků tuzemských.

Bojím se, že nebudu mít přehled o tom, zda je pracovníkovi včas vyplácena odpovídající mzda. Hrozí mi tak, že ukončí spolupráci z důvodů, které nemohu ovlivnit.
Jsme solidní a zavedená společnost s dostatečným kapitálem.

Svým pracovníkům poskytujeme nadstandardní péči a máme dostatečné finanční zázemí na pokrytí veškerých výdajů. Máme za sebou nespočet úspěšných realizací a zaměstnáváme stovky pracovníků po České republice. Pokud bychom našim pracovníkům neplatili dostatečně a včas, poškodilo by to i naši pověst. Dobrá pověst společnosti a dobře fungující obchod je v našem vlastním zájmu.

Proč se bojíte najímat zahraniční IT pracovníky?

Bojím se zaměstnat programátora, který neumí česky. Obávám se, že mi nebude rozumět a nepochopí zadání.
Všichni naši IT pracovníci se domluví anglicky a dohlíží na ně česky hovořící supervizor.

V současné době je velký nedostatek česky mluvících programátorů. Firmám se tedy často nabízí pouze dvě možnosti: zaměstnat anglicky hovořícího pracovníka nebo nemít žádného pracovníka. S námi se nemusíte bát, pokud během zpracování projektu narazíte na jazykovou bariéru, můžete se obrátit na supervizora nebo koordinátora, kteří problém vyřeší.

Legislativa a administrativa spojená s najímáním zahraničních pracovníků je příliš složitá. Bojím se kontrol a pokut.
Máme dlouholeté zkušenosti se zaměstnáváním zahraničních pracovníků.

Všichni pronajatí pracovníci jsou našimi zaměstnanci, proto za veškerou administrativu a legální náležitosti spojené se zaměstnáváním zahraničních pracovníků odpovídáme my. Zajistíme případná víza, pracovní povolení, lékařské prohlídky apod.

Máte další otázky?

Napište nám