Úvod

Aktuálně k situaci na Ukrajině

Velice nás mrzí současná situace na Ukrajině. Všem svým ukrajinským partnerům, přátelům, zaměstnancům i jejich rodinám přejeme mnoho síly a optimismu. To nejlepší, čím můžeme jako LIDEX pomoci, je poskytnout lidem zázemí pro „normální život“ – najít bydlení, začlenit se do ekonomické činnosti, umožnit dětem vzdělání.

Aktuální legislativa týkající se občanů Ukrajiny

Všichni Ukrajinci mají v současné době možnost zažádat o speciální dlouhodobé vízum platné na 1 rok. Toto vízum se vydává zdarma všem občanům Ukrajiny bez dalších podmínek, a to „na počkání“.

21.3.2022 schválila vláda možnost volného přístupu Ukrajinců na trh práce – zájemci tak nemusí žádat o pracovní povolení, ale mohou být zaměstnáni podobně jako Češi.

Naše společnost komplexně zaštiťuje veškerou legislativu nutnou při zaměstnávání cizinců. Sledujeme novinky a aktuality.

Chcete zaměstnat ukrajinské pracovníky?

Máme letité zkušenosti se zaměstnáváním cizinců. Zajistíme Vám profesionální servis.

Náborem a vízy to nekončí. Co zařídíme a jak celý proces probíhá? Výběr vhodných pracovníků dle Vašich požadavků.

Před nástupem do práce

 • Transport a ubytování zaměstnanců a jejich rodin včetně dětí.
 • Registrace na cizineckou policii.
 • Doprovod na úřad pro vyřízení speciálního dlouhodobého víza.
 • Asistence, překlad a koordinace při nástupu do práce a zaškolení.
 • První finanční pomoc.
 • Zajištění hlídání pro děti, přihlášení do škol, pomoc s nalezením lékaře a potřebných úřadů.

Při nástupu do práce

 • Pravidelné zálohy.
 • Pomoc s orientací v prostředí a adaptací.
 • Zajištění dopravy do práce a zpět.
 • Tlumočení pracovních postupů, překlad textů, pomoc s komunikací v práci.
 • Zajištění vstupní lékařské prohlídky a vybavení ochrannými pomůckami.
 • Přihlášky na úřady, vedení mzdového účetnictví.
 • Řešení průběžně nastalých provozních problémů.
 • Asistence a pomoc při řešení těžké rodinné situace ve válečné době.

Výpadky, fluktuace, nespokojenost

 • Hlídáme pracovní morálku zaměstnanců a vytváříme motivační systém.
 • Při výpadku pracovníků zajistíme náhradu.
 • Pracovníky, se kterými nebudete spokojeni, vyměníme.

Děkujeme všem klientům, kteří nás podpořili a pomohli nám zapojit do pracovních procesů matky s dětmi, poskytli své ubytovací kapacity pro rodiny zaměstnanců nebo nabídli různé benefity. Velice si vážíme Vaší spolupráce.

Odbornost příchozích uprchlíků

Řada Ukrajinců má vyšší vzdělání či vyučení v řemesle. Takovým lidem se snažíme nabídnout práci odpovídající jejich úrovni.

U všech zájemců zjišťujeme informace ohledně jejich vzdělání a praxe. Tvoříme program na zapojení odborníků.

Velkou výhodou je, že Ukrajinci aktuálně již nemají 3měsíční víza, ale získají ihned vízum platné minimálně 1 rok.

Stát v současné době řeší, jak zjednodušit administrativní proces při uznávání kvalifikace.

Poskytujeme první pomoc uprchlíkům

V první řadě pomáháme se začleněním rodinných příslušníků našich pracovníků a jejich známých.

Zaměstnáváme tým odborníků, kteří se starají o naše zaměstnance a poskytují jim veškerý potřebný servis.

 • Naši koordinátoři jsou rodilí Ukrajinci, kteří už několik let žijí v České republice. Jsou proškolení, aby lidem věnovali osobní péči a pomohli jim řešit praktické věci i hladké začlenění do práce. Současně jsou k dispozici klientovi a dohlíží na správné provádění práce a dodržování všech předpisů a postupů.
 • Naše administrativní pracovnice připraví zaměstnancům veškeré dokumenty a vysvětlí jim aktuální legislativu. Jsou neustále v kontaktu s úřady a zjišťují novinky.
 • Vedení společnosti poskytuje plnou podporu, zázemí a finance pro zajištění komplexní pomoci uprchlíkům.

Dále pomáháme

 • Jsme zapojeni v ukrajinských dobrovolnických komunitách.
 • Spolupracujeme s českými charitativními organizacemi.
 • Spolupracujeme s ubytovacími zařízeními.
 • Nabízíme ubytování zdarma pro uprchlíky.
 • Darovali jsme jídlo a potřeby.
 • Zařídili jsme bezplatné transporty od hranic i po České republice.
 • Ubytovali jsme na vlastní náklady desítky osob v různých životních situacích.
 • Všem zaměstnancům jsme nabídli pomoc a podporu s transportem jejich blízkých do České republiky a s následnou péčí o ně.

Svěřte nábor zahraničních pracovníků profesionálům.

Kontaktujte nás